Konuşmacılar ve Konuşma İçerikleri

Daniel_Stilwell_edited_edited.jpg
cuneytsattar.jpg
aselsan.jpg

Sualtı Robotiği ve Otonomideki Zorluklar

Virginia Tech Deniz Otonomisi ve Robotları Merkezi’nde (Center for Marine Autonomy and Robotics, Virginia Tech) yürütülmekte olan çalışmalardan örnekler sunularak, otonom suüstü/sualtı robotlarının askeri ve sivil çalışmalardaki kullanım alanları üzerinde durulacaktır. Ayrıca konuşmada, suüstü/sualtı robot çalışmalarının önümüzdeki yıllarda nasıl bir seyir izleyeceğine dair öngörüler paylaşılacaktır.

Daniel Stilwell

Virginia Tech

Sualtı İnsan-Robot İşbirliğine Hesaplamasal Yaklaşımlar

Our work looks into human-robot and robot-human communication, enhancing underwater visual imagery, locating and mapping trash deposits underwater,  underwater localization using visual and depth sensors, and biological and non-biological object tracking. This talk will present a brief overview of our research in underwater human-robot interaction and imagery enhancement.

Aselsan İnsansız Suüstü Çalışmaları

Aselsan'ın insansız suüstü çalışmaları, geliştirdiği insansız suüstü araçların temel özellikleri ve otonomi kabiliyetleri yanında, insansız suüstü araç geliştirme ve kullanımı esnasında sahada görülebilen zorluklardan bahsedilecektir.

Tunç Taner Gürlek

ASELSAN

tubitakmam3.jpg
ssb2.jpg
Ferit_Çakıcı_600x450.jpg

TÜBİTAK MAM’da Sualtı Robotiğinin 10 Yılı

TÜBİTAK MAM’da 2006 yılında Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik açılan insansız sualtı aracı projesi ile başlayan sualtı robotik çalışmalarında günümüze gelene kadar geliştirilen sistemler ve saha uygulamaları hakkında bilgi verilecektir.

Onur Canbak / Ufuk Altunkaya 

TÜBİTAK MAM

SSB´de Suüstü/Sualtı Deniz Araçları Konusunda Gerçekleştirilen Çalışmalar ve Gelecek Programlar

Özlem Sayın

Savunma Sanayii Başkanlığı

Desistek Hibrid Su Robotu

Desistek tarafından geliştirilen ve üretilen sualtı ve suüstü robotlarının özellikleri, kullanımı ve kullanıcılardan gelen geri beslemeler hakkında bilgi verilerek, mevcut kabiliyetlerin etkinliğinin arttırılması maksadıyla yürütülen hibrit  sualtı/suüstü entegre sistemi geliştirme çalışmalarından bahsedilecektir. Ayrıca, yurt içinde geliştirilmesi gereken kritik teknolojiler ve alt sistemler hakkında görüşler belirtilecektir.   

Ferit Çakıcı

Desistek

halukbayram2.jpg
harunyetkinfotograf1_edited_edited.jpg

Suüstü Robotları ve Çevre İzleme

Ülkemizdeki robotik sahasındaki araştırmalar hem sayı hem nitelik olarak artmaktadır. Ancak etrafı denizlerle çevrili ve bir çok tatlı su kaynağı olan ülkemizde, suüstü robotları üzerine yapılan araştırmalar yeterli seviyede değildir. Konuşmada, otonom suüstü robotları hakkında bilgi verilip, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Saha Robotiği Laboratuvarı’nda geliştirilen suüstü aracının tanıtımı yapılacaktır. Ayrıca, suüstü robotlarının kullanım alanlarından, özellikle çevre izleme görevlerinde nasıl kullanılacağından örnekler verilerek bahsedilecektir.

Haluk Bayram

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Otonom Sualtı Robotları ile Arama Çalışmaları

Konuşmada otonom sualtı robotları için yöneylem metodları ile gerçek zamanlı güzergah tespitinin nasıl yapılabileceği örnek robotik uygulamalar üzerinden aktarılacaktır. Konuşmanın ilk kısmında su altı arama çalışmalarında belirleyici fiziksel faktörler tanıtılacak ve bu fiziksel faktörlere uygun değer fonksiyonları türetilecektir. Konuşmanın sonraki kısmında ise eniyileme probleminin gerçek zamanlı çözümü literatürde yaygınca kullanılan algoritmalar ile gerçekleştirilecektir.    

Harun Yetkin

Bartın Üniversitesi

 

DÜZENLEYİCİLER

Haluk Bayram

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Saha Robotiği Laboratuvarı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Tel: 0216 2803333 - dahili 4059

haluk.bayram@medeniyet.edu.tr

Harun Yetkin

Bartın Üniversitesi

Mekatronik Mühendisliği
Bartın Üniversitesi
Tel: 0378 5011000
hyetkin@bartin.edu.tr